Valdreskonferansen 2023

October 16, 2023

Vi skal eie morgendagen!

Valdreskonferansen er en etablert møteplass der aktuelle temaer settes på dagsorden for myndigheter, næringsliv og utviklingsapparat. Temaer i 2023 er landbruk og matkultur, reiseliv og byggenæringer.

Se program og les mer på nettsiden til Valdres Næringshage

Bli en del av felleskapet!
Hos oss kan du leie kontorlokale og møterom, i tillegg får du en hyggelig kaffeprat med andre i næringslivet i Valdres!
Kontakt
kontor
møterom
lagerhotell